Stichting Nationale Herdenking Weesp
 • Banner afbeelding NSHW


  Nieuws

  Nieuws van en over de Stichting Nationale Herdenking Weesp. Blijf ook op de hoogte en volg onze Facebook pagina

  website element

   Holocaust Namenmonument in Amsterdam.

  Weesp steunt de oprichting van het Holocaus Namenmonument in Amsterdam.
  Een initiatief dat is genomen door het 
  Auschwitz-Comité .
  Dit Monument is ter nagedachtenis aan de Joden, Roma en Sinti die, tijdens de Tweede Wereldoorlog, vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd.
  Het gaat om alle namen van Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd. Daarnaast ook van de gedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen, die in naziconcentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord. En ook namen van hen die zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is.
  Daarmee krijgt Nederland eindelijk een tastbaar gedenkteken waar 102.000 Joden en 220 Sinti en Roma zowel individueel als collectief kunnen worden herdacht.
  Voor nabestaanden is het van onschatbare waarde een plaats te hebben waar zij hun familieleden kunnen herdenken. Zo worden de namen van de slachtoffers van de Holocaust aan de vergetelheid onttrokken. Het monument heeft bovendien de functie van trait d’union tussen verleden, heden en vooral toekomst.
  “Herdenken" is niet alleen voor hen die zich de oorlog kunnen herinneren. Het is juist ook voor hen die de oorlog niet hebben meegemaakt. Voor de kinderen van hen die het meemaakten, voor hun kleinkinderen en voor de volgende generaties.

  Jacques Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité merkt hierover op: "Bovendien draagt het monument bij aan het historisch besef waar oorlogen toe kunnen leiden en vormt het een aansporing voor reflectie en educatie over de Tweede Wereldoorlog”
  In Weesp kregen de Joodse inwoners het bevel om zich uiterlijk 29 april 1942 te melden in Amsterdam. Op woensdag 29 april vertrokken zij met de trein van 13.20 naar Amsterdam. 
  Zij werden uitgeleide gedaan door meester Bouhuijs en zijn zoon Daan.
  Slechts enkelen van hen overleefden de oorlog.
  Zesenvijftig joodse inwoners werden vermoord in de concentratiekampen Auschwitz, Sobibor en Theresienstadt.
  In Weesp is het initiatief genomen om de namen van de Joodse slachtoffers uit Weesp te adopteren. Deze adoptie betekent een bijdrage van € 50,- per naam om zo het Monument te financieren.
  Iedereen kan aan het Holocaust Namenmonument  bijdragen. Door ons zo te ontfermen over de slachtoffers van toen, kunnen we met zijn allen zorgen dat het Namenmonument er komt.
  Diverse particulieren, organisaties en gemeenten hebben inmiddels geadopteerd.
  In Weesp werken de volgende organisaties samen om de adoptie van de namen van de Joodse slachtoffers uit Weesp mogelijk te maken:
   – Stichting Weesper Synago
  –  Stichting Vrienden van de Synagoge
   – Masorti Almere & Muiderberg
  -   Nederlandse Israëlitische Gemeente Bussum
   – Stichting Nationale Herdenkingen Weesp.

  Wilt u  dit initiatief  steunen, stuurt u dan een mail naar: stnatherdenkingenweesp@gmail.com

  Wilt  u meer informatie over het Monument dan kunt u deze  vinden op:
  www.holocaustnamenmonument.nl