Stichting Nationale Herdenking Weesp
 • Banner afbeelding NSHW


  Nieuws

  Nieuws van en over de Stichting Nationale Herdenking Weesp. Blijf ook op de hoogte en volg onze Facebook pagina

  Terugblik 4 mei 2021

  Ook dit jaar moest het programma van de Dodenherdenking aangepast worden vanwege de
  coronacrisis.
  Rond 13-uur was er op de Ossenmarkt bij het Monument een korte plechtigheid. De Taptoe werd
  gespeeld door Marcel Linthorst, hierna 2 minuten stilte en 2 coupletten van het Wilhelmus. Namens
  het College van B&W was de Heer B.J. van Bochove aanwezig, de Veteranen werden
  vertegenwoordigd door de heer P. Claesen en namens het bestuur van de SNHW was mevrouw L.
  Bogerd aanwezig.
  Na de 2 coupletten werden er door deze 3 vertegenwoordigers bloemen gelegd.
  ’s Middags waren de inwoners van Weesp uitgenodigd om te herdenken bij het Monument en
  bloemen te leggen. Maar door de barre weersomstandigheden, veel wind en regen, is hier minder
  gebruik van gemaakt dan in 2020. Ruim 55 mensen hebben het Monument bezocht.
  ’s Avonds om 18.45 hield burgemeester van Bochove de 4 mei toespraak vanuit het Stadhuis. Deze
  toespraak is nog te beluisteren via: www.weesp.nl/herdenken2021.
  Vanwege de fusie met Amsterdam was dit de laatste keer dat hij deze toespraak hield. Als bestuur
  van de SNHW zijn we hem dankbaar voor de mooie samenwerking van de afgelopen jaren en zijn
  grote betrokkenheid bij het werk van de SNHW.
  ’s Avonds werd om 19.58 op verschillende plekken in Weesp de Taptoe gespeeld. Dat gebeurde o.a.
  op de Groene Brug, de Breitnerstraat, de Gildemeesterweg en de Bastionweg. Ook hier na de Taptoe
  2 minuten stilte en 2 coupletten van het Wilhelmus. Gelukkig was het rond 20-uur net even droog.
  Naast het programma van 4 mei heeft de Weesper filmer Hans Quatfass i.s.m. het bestuur van de
  SNHW een film gemaakt over het Joodse zangduo Johnny and Jones, dat in de oorlog op een
  bijzondere manier kort in Weesp verbleef. Deze film is te zien via: htttps://tinyurl.com/nnj4a894.

  Het bestuur van de SNHW hoop dat er in 2022 geen beperkingen meer zullen zijn, en dat we dan
  weer de gebruikelijke Herdenking bij het Monument op de Ossenmarkt kunnen organiseren.